Logorama je francuski kratki animirani film nastao 2009. Događaje u filmu prati više od 2000 logoa i maskota. Zapravo, logoi su upravo i "likovi" ovog filma. Koliko njih ćete prepoznati?