Ne tako hrabri vitez je na svom putu ka slavi i sreći. Legenda kaže da je spasiti princezu jedan od načina da dođe do onoga za čime traga. Na tom putu mu stoji naravno zmaj koga može pobediti jedino nevidljivim mačem.