Strip "Kako sam otišao u kurac" objavljen je (ako nas izvori ne varaju) u fanzinu "Ozbiljnik". Autor ovog fanzina, i jedan od autora ovog stripa je Bane Milinov.