World Bulider je kratki naučno-fantastični film. Sem glavnih likova, u potpunosti je kompjuterski urađen.