U bliskoj budućnosti ljudska je vrsta postigla svoj zenit: otkriven je pogon brži od svetlosti. Prelomna tačka koja će omogućiti da napustimo Zemlju i istražujemo dubine svemira sa sobom donosi i opasnosti, a jednom od takvih bavi se kratki film ‘Hyperlight’.

Otvaranje filma je prilično napeto: dva astronauta nalaze se u kapsulama za spašavanje izvan matičnog broda, bez ikakve predstave kako su se onde našli. Emiliana Newton (tumači ju Jeananne Goossen) uspeva vratiti sebe i drugog člana posade nazad na brod, gde je tek čekaju prava iznenađenja.

Nemoguće je dublje ući u priču i ostaviti radnju ovog kratkog filma netaknutom, jer mu je trajanje tek 17 minuta.