Umetničke platforme kojima može svako da pristupi i priloži svoj materijal su danas česte i otvorene za sve zainteresovane, posredstvom Internet komunikacije. Kad kažem platforme, mislim na pojedince, umetnike i umetničke organizacije, koje se obično bave poezijom, prozom, ređe esejistikom i fotografijom, u vidu masovnih konkursa. Tu ubrajam i fanzine i časopise koji nisu komercijalnog karaktera.


Koliko je meni poznato, kratki umetnički video-materijal, koji obično zahteva neki nezavisni festival za prezentaciju, gotovo nikad ne nalazi svoj put do "običnog" gledalaštva. Međutim, i to se sada menja pojavom autentične stranice i priče pod nazivom "ZONA Narkoze"!Po rečima njenog osnivača Mihajla Kitevskog (Restless, Billy Unt Willy):

Zona Narkoze je "nova umetnička platforma koja se posmatra kao kritička svest i osnova u potrazi za smislom, indentitetom i alternativnim vizijama humaniteta u vremenu tehnološke dominacije! Ona jeste visokotiražna 'kućica snova' koja se bavi savremenim temama o tehnologiji, natprirodnim pojavama, neobjašnjivim fenomenima, neobičnim ljudima...
Nastala je prvenstveno kao ideja u kreiranju kratkih filmova niskobudžetne produkcije. Nakon toga, ideja se razvila u nešto mnogo više... Zona NARKOZE je nešto više od toga! Zonu Narkoze ne stvara pojedinac, već grupa. To znači da je ona prostor čovekovog stvaranja i ispoljavanja umetnosti koja kritikuje sve ono što je deo našeg svakodnevnog života, a tiče se same narkoze.

ZONA NARKOZE poziva sve umetnike našeg prostora u stvaranju nečega što će jednog dana možda postati i svetska antologijska serija raznih priča. Svi koji vole da rade sa kamerom, zvukom i pričom, dobrodošli su da učestvuju i budu deo našeg projekta. Jedini obrazac kojim svaki umetnik treba da vodi računa, je u suštini to da je u pitanju kreiranje kratkih filmova koje ulaze u format onoga na čemu se zasniva ova platforma."

Do sad su izašle dve epizode, a konkurs je stalno otvoren:


Ukoliko bi želeli da učestvujete u nekoj od narednih epizoda, možete kontaktirati urednika na: kmixa98@gmail.com.

Facebook stranica: https://www.facebook.com/zonanarkoze/
YouTube kanal: https://www.youtube.com/user/RePtIlLiA100

Desya Lovorov