Wire Cutters nagrađivani je kratki film o dva robota koji se susreću na stranom svetu. Namenjeni potrazi za retkim, na Zemlji nedostupnim mineralom, neumorno tumaraju pustim, mračnim svetom. Njihov slučajan susret pokazaće da je percepcija konkurencije svugde ista, pa i među robotima.