Iako živi u maloj sredini, duh i umetnost koje u sebi sabira majdanpečki muzičar Miloš Antić (The ANT, Multiplayer, Zentare u Klinču) pokazuje koliko je bitna volja za umetničko izražavanje. Prelazeći granice, čak i kontinente, njegovo zalaganje da Majdanpek bude na muzičkoj mapi Balkana nije uzaludno. Ostvarivši saradnju sa mnogobrojnim muzičarima i umetnicima širom Balkana, došao je i do Meksika, Sa izvrsnim gitaristom Diegom Reynosom je već sarađivao u nekolicini projekata, a trenutni (i nadam se permanentni), projekat "Vizionar" započeo je saradnjom sa već pomenutim gitaristom i pevačicom Dragicom Maletić, i singlom "Not Fair".