Danica Dedić je rođena 1999. godine u Leskovcu. Od malih pokazala je sklonost ka stripu i crtanju generalno. Sa 10-11 godina otac joj je predstavio strip Alan Ford i od tad aktivno čita stripove. 
Sa strip autorom Ilijom Jakovljevićem i drugim autorima izdala je fanzin “Septička jama” koji je prepun "devijantnih " i alternativnih stripova. U tom periodu uzor joj je bio Robert Kramb.
Kasnije je postala član Leskovačke škole stripa gde je definisala svoj stil i počela da crta svoj novi strip Milanka Pinapka koji objavljuje na fejsbuk stranici
Završila je gimnaziju i sada studira na Medicinskom fakultetu u Nišu.