Cut” je naprosto odličan film, iako je upitno koliko je strašan, ali ništa manje prigodan. Zao duh u borbi protiv brijača i alata njegovog zanata, dobro došli u brijačevu malu radionicu straha…


(Inverzija)