Posada broda „Stefan Dečanski“ je poslata 2309. godine da uništi zvezdu koja je prema proročanstvu Mitra Tarabića uzrok nedaća srpskog naroda.
Ovaj kratki sf film koji je radila ekipa od petnaestak studenata kao vežbu na drugoj godini Fakulteta dramskih umjetnosti, kako kažu, prvi je Serbs in space film. U potpunosti kreiran vlastiti soundtrack i scenografija svemirskog broda daju odličnu atmosferu za dovitljive i smešne doskočice na vlastiti račun i popularne sf odrednice.