Strip "Mita Kombajn" je nastao kada mi je vršački pisac Dragi Bugarčić predložio da uradim strip po nekom motivu iz njegove literature koji sam odaberem. Strip je nastao 2008. godine i objavljen je u zborniku "Dragi Bugarčić-pisac", a onda u magazinu "Komikaze", pa zatim u katalogu izložbe "Comixconnection", nakon toga u 70. jubilarnom broju "Stripburger".
Wostok

Šestogodišnja Maša Popović je februara 2018. (deset godina od nastanka) obojila strip čime "Mita Kombajn" dobija svoju zvaničnu kolor verziju.