U napuštenom potopljenom svetu, jedan sakupljač satova otkriće da nije sam…