Mali robot je dobio dar života sa jednim ograničenjem - može da živi onoliko "daleko" koliko je dug njegov kabl za napajanje. Kada se na prozoru radionice pojavi ptica, želja malog robota da živi van svojih ograničenja može biti injegov kraj.
Luke Randall je svoj kratki film "Reach" uradio još za vreme studija. Film je dobio veći broj nagrada na festivalima širom sveta.