Fran Krause je ilustrator koji je zamolio ljude da mu ispričaju svoje najveće i najbizarnije strahove koje je on pretvorio u stripove. Priču je započeo ilustrujući sopstvene strahove, ali sada ima sakupljenih preko 100 kratkih stripova. Predstavljamo vam neke od radova.


Koji su vaši najveći strahovi?