Symbiont je kratka priča naše svakodnevnice i šunda koji nas bombarduje sa malih ekrana. Tekst je uradio Kanađanin Ross Little koji živi u Grazu u Austriji, dok je crtež radio Ismet Erdić iz Bosanske Krupe. Strip Syimbiont do sada nije nigde objavljivan.