Kako smo pisali u prethodnim tekstovima, grafiti se mogu naći svuda u gradu: na zidovima, trotoarima, kontejnerima, vratima, banderama, klupama, saobraćajnim znacima, u kafićima... Ali mogu se naći i u prirodi, na livadi, odnosno planini, praktično svuda gde je čovekova noga stupila.


Grafit na koji vam ovim putem skrećemo pažnju nalazi se na visini od 3680 m, a krasi zid meteo stanice, zvane Betlemi koliba, podignute na planini Kazbeg, visokoj 5030 m. U podnožju planine Kazbeg, smešten je grad Stepancminda (Sveti Stefan), a na padini iznad njega, na visini od 2020 metara, nalazi se drugi grafit, ispisan u kamenu – poruka zaljubljene devojke mladiću.


Daljina nije ništa ako se ima cilj, kaže Džejn Ostin. To se jasno vidi i iz grafita o kojima je ovde reč – ništa ne predstavlja prepreku onome ko je odlučio da ga iscrta, napravi: ni daljina, ni visina, ni atmosferski uslovi, ni materijal koji je na tu visinu trebalo popeti... A to nas tera da se zamislimo nad sopstvenim odlukama i postupcima – da li nam je i koliko teško da se izborimo za sopstvene želje i snove...

Tamara Lujak