Boško Šabazović rođen je 28. 07. 1992. god. u Boru, gde i sada živi. Student je Tehničkog fakulteta u Boru, odsek Inženjerski menadžment. Umetnošću se bavi od 2009. godine, i član je likovnog udruženja "Vane Živadinović". Učestvovao je na sedam kolektivnih izložbi. Tehnike sa kojima najčešće radi su ulje, akril i tuš. Njegovi radovi se mogu svrstati u Pop art. Taj pravac je izabrao zbog jakih i jasnih boja, neograničenih mogućnosti izražavanja kao i jasnih poruka koje Pop art kao takav pruža onome ko takvo delo posmatra. Trenutno je umetnost samo hobi, ali se nada da će u bliskoj budućnosti uspeti da ostvari neke ozbiljnije rezultate.