Branislav Jakovljev (1977.) je multidisciplinarni grafički dizajner od 1999. i time se bavi i danas. Objavljuje pod pseudonimom "Branislav Gema", "Gema" i "Ink Ghost". Underground i alternativnim stripom se bavio '90-tih godina pod uticajem Robert Crumb-a, Bernard Panasonic-a od Zorana Janjetova, Waska Kanaka-e od Ano & Nep-a, stripova Aleksandra Zograf-a, strip tabli Dejana Vučetića Vuča-e iz magazina Talas, alternativnih bendova i dr. Stripovi Branislava su često povezani sa alternativnom muzikom, neki od njih se i čitaju uz određenu pesmu od koje je neki strip i nastao. 
Strip "Bezličnost" koji u celosti objavljujemo je zabeležen pokušaj preispitivanja i sagledavanja svog Ja, u godinama mladalačkog odrastanja.