Danas, 5. novembra, u gradskom muzeju "Horeum Margi - Ravno" otvorena je peta godišnja kolektivna izložba ćuprijskih umetnika okupljenih oko Zavičajnog kluba likovnih umetnika. Ova izložba je svakako najznačajniji likovni događaj u našem gradu svake godine i jedan od značajnijih uopšte koji uspeva da okupi ne samo umetnike koji žive u Ćupriji, već i one koji su poreklom iz našeg grada. Iskoristili smo priliku i o ovogodišnjem izdanju kratko porazgovarali sa V.D. direktorom Muzeja i selektorom izložbe Novakom Novakovićem.

foto: Nenad Novaković
HC: Ove godine se održava peta po redu godišnja kolektivna izložba Ćuprijskih autora. Reci nam nešto više o samoj izložbi. Koliko će radova biti predstavljeno, kakve su tehnike i umetnički izrazi zastupljeni ove godine?
NN:
Ove godine će svoje radove ćuprijskoj publici predstaviti 37 autora sa preko 50 radova u gotovo svim tehnikama i poetikama. Mi negujemo različitost kako u poetikama tako i u načinu izražavanja, tako da na našoj izložbi posmatrač na jednom mestu može videti skulpture izvedene u najrazličitijim materijalima ali i u različitim umetničkim stilovima. Može se videti tradicionalan pristup slikarstvu, nasuprot savremenim tendencijama modernog stvaralaštva, impresionistički pristup, ekspresionističko stvaralaštvo, hiper-realizam, fotografija, strip, naivna umetnost, ...

HC: Ovo je peta, jublarna izložba. Možeš li nam reći kako je tekao razvoj vašeg Kluba i koliko je on napredovao?
NN:
Klub je osnovan 2009. godine sa ciljem da promoviše kulturu popularizacijom likovne umetnosti. 2010. godine, na prvoj izložbi bilo je 25 autora, različitog umetničkog obrazovanja. Različitost percepcije, stvaralaštva, generacija u ovom slučaju čini homogenu celinu u kojoj svako ima podjednako važnu ulogu. Ovakva koncepcija dovela je do tendencije širenja interesovanja kako autora za izlaganjem tako i publike, tako da danas imamo 37 izlagača. Od prve izložbe do danas na ovoj izložbi izlažu velika imena srpske likovne scene kao što su Mr Jagoda Živadinović, Radan Radojlović, Mr Miloš Đorđević, Momčilo Trajković MO-MO, a ove godine po prvi put imamo i autore iz inostranstva od kojih bi bilo značajno pomenuti Branislava Mihailovića, našeg istaknutog umetnika koji živi u Portugalu.

HC: Ove godine izložba je nešto otvorenija, pa ste priliku da izlažu dali i umetnicima koji nisu članovi Kluba. Koja je ideja bila iza ove odluke?
NN:
Naša osnovna ideja jeste da su svi stvaraoci koji se bave vizuelnom umetnošću u Ćupriji, ili su na bilo koji način vezani za Ćupriju zapravo članovi kluba. Članarina dakle u ovom kontekstu nekoga ne čini članom već njegova otvorenost i želja za izlaganjem u načem gradu.

HC: Kako se tebi kao selektoru čine radovi?
NN:
Pre svega sam svake godine iznenađen raznovrsnošću tehnika i poetika, kao i željom pojedinih autora da unaprede svoje stvaralaštvo i izlože svoje najuspešnije radove. Takođe smatram da je jako značajno što pojedini autori svoje radove prave isključivo za ovu priliku što izložbi daje poseban karakter. Nakon svake postavke ove kolektivne izložbe imam utisak da su ćuprijski stvaraoci dali svoj maksimum u kvalitetu radova i da sledeća ne može biti bolja, ali sam se do sada uvek prevario u svojim predviđanjima.

HC: Iako je možda rano pitati, da li postoje neke ideje i predlozi kako bi se naredna izložba mogla obogatiti ponudom? Možda u vidu performansa, video projekcija...?
NN:
Nakon 5 godina , autori su otvoreniji za eksperimente u svom izražaju i ovu izložbu vide kao priliku za dobru promociju svog rada i umetničkog razmišljanja, tako da je i ove godine bilo predloga da izložba obuhvati i performans ali smo odustali zbog sprečenosti autora. Lično se nadam da će na narednim izložbama biti zastupljeni i drugi, savremeniji, oblici vizuelnih umetnosti što isključivo zavisi od koncepta i inicijative samih autora.

Izložba će trajati do 25. novembra, tako da vas pozivamo da svakako posetite gradski muzej i otkrijete neka nova imena, neke ljude koje svakoga dana srećete u gradu a niste ni znali da se bave nekim vidom stvaralaštva.

Sa Novakom razgovarao Nenad Popović