Kancelarija Tačka kulturnog kontakta uradila je kratki video u kojem pisci, reditelji, glumci, vizuelni umetnici, kritičari i muzičari pričaju na temu zašto je kultura važna u Srbiji.

Video je napravljen u saradnji sa Gavrom Matkovićem, a u njemu učestvuju između ostalih Stefan Arsenijević, Maja Miloš, Branka Katić, Boris Mladenović, Ivan Tokin, Ana Adamović, Goran Jevtić, Vladan Petković, Vladimir Arsenijević i drugi.

"Učešće Srbije u programima EU, kao što je Kultura 2007-2013 , donelo je preko milion evra za realizaciju 92 uspešna projekta u kojima učestvuju organizacije iz Srbije. Zagovaranje učešća Srbije u novom EU programu Kreativna Evropa, nasledniku programa Kultura 2007 -2013, predstavlja jedan konkretan i izvodljiv korak ka toj promeni", navodi Kancelarija Tačka kulturnog kontakta (Cultural Contact Point – CCP), koja predstavlja nacionalno implementaciono telo programa Kultura 2007-2013 Evropske Unije. Kancelarija TKK promoviše Program, organizuje seminare i radionice, te pruža savetodavnu i tehničku pomoć kulturnim delatnicima prilikom konkurisanja.

Pogledajte ispod video Zašto kultura?