U svetu otuđenih i usamljenih duša, pravu priliku je teško uočiti.