Stari narodi su se bojali ogledanja, verujući da reflektujuće površine i predmeti mogu da zarobe njihovu dušu. Da li su bili u pravu...