Sedeo je u parku sa sveskom na krilu. Žmurio je. Graja dece, lavež pasa, zvuci saobraćaja. Odnekud se začula lupa vrata. Zatim smeh, pesma neke ptice. Ništa neobično. Otvorio je oči i osmotrio okruženje.
Čovek u narandžastoj majici i braon bermudama sedeo je nedaleko od njega i čitao novine. Na drugoj klupi sedela je mlada mama i pušila cigaretu dok su se njeni mališani uz galamu pentrali po toboganu.
Sedokosi muškarac sa zatamljenim dioptrijskim naočarama šetao je stazom sa povocem u ruci. Njegov pas išao je ispred njega i njuškao travu.
Jedna zajapurena žena sa punim kesama došla je do obližnje klupe i uz glasan uzdah spustila namirnice.
Majci je zazvonio telefon. Povukla je dim, bacila pikavac u travu i javila se. Deca su se neumorno pentrala i spuštala na toboganu. Čovek je okrenuo stranu i sada je čitao crnu hroniku. Sedokosi je posmatrao svog psa. Mladić je otvorio svesku i izvadio hemijsku iz džepa.
Vetar, napisao je.
Osetio je osvežavajući povetarac na licu.
Smeh.
Majka je počela grohotom da se smeje. Pas je podigao glavu. Cigareta se dimila iz trave.
Kesa.
Jedna od dve kese se prevrnula i njen sadržaj se prosuo po asfaltiranoj stazi. Sedokosi je prišao ženi da joj pomogne. Pas je nepomično stajao i posmatrao decu. Prvo se spuštala devojčica, a zatim dečak i tako naizmenično. Majka se i dalje smejala. Čitač ju je prekorno pogledao. Pikavac je prestao da se dimi.
Mladić je zapisao još jednu reč i podigao glavu.
Pas je jurnuo ka toboganu i bacio se na devojčicu u trenutku kada se dočekala na zemlju. Ščepao ju je zubima za vrat.
Majka je prestala da se smeje i počela da vrišti. Sedokosi se okrenuo sa nemim krikom užasa na licu. Ženi je ispala kesa iz ruku i namirnice su se ponovo prosule. Čovek je sklopio novine i pobegao ka ulici. Dečak je na vrhu tobogana posmatrao kako pas kida vrat njegove sestre.
Mladić je vratio hemijsku u džep, sklopio svesku i zažmurio.
Vrisci, vika, režanje.
Nije mogao da se ne osmehne.

Stefan Mirosavić