Disperzivnu globalnu ekspanziju demokratije, bilo one formalne ili utemeljene, kao i recepciju demokratskih vrednosti često prate i umetničke prakse koje razmatraju modele regulacija ovog društvenog koncepta. Umetnici grupe C-4 bave se akutnim i hroničnim simptomima raznih vidova represija (fizička, duhovna, ekonomska, egzistencijalna, kulturna), ne tek kao pukom dijagnostikom na nivou (političkih/ideoloških) programskih ili antiprogramskih stavova i parola već kao vid suočenja sa konceptima kojima se reguliše svakodnevni život. 

Umetnička grupa C-4 postoji neformalno od 2012. godine, a zvanično je registrovana 2014. godine. Grupu čine šestorica umetnika: Marko Stajić, Aleksandar V. Branković, Miloš Đorđević, Vuk Vučković, Milan Nenezić, Aleksandar Todorović. Naziv grupe upućuje na njene metode delovanja - C-4 je eksploziv sa razornim dejstvom kao i agresivno otvaranje u šahu. Pod time grupa ne podrazumeva rušenje poretka ili društvenih normi, niti je svojim delovanjem uperena protiv određene političke ili ekonomske opcije. Zapravo, javnim i otvorenim govorom, izložbama se tematizuju tabuizirane i manje prijemčive teme. Bunt i provokativnost na radovima nisu isprazna senzacija već nude kompletniju sliku problema našeg društva koji ujedno predstavljaju i fenomen savremenog sveta. 

Izložba CRNO-BELI SVET otvorena u Ineks galeriji 26. aprila, treća je po redu održanih izložbi do sada. Dihotomiju svakodnevnog života, kao tematiku izložbe, simbolično pojačavaju svedene likovne vrednosti na radovima (ahromatski oštri kontrasti). Na izložbi su predstavljena i dva gostujuća umetnika (Darko Stojkov i Ivan Jovanović) što će i u buduće biti praksa grupe. 

Miloš Đorđević
Aleksandar Todorović
Aleksandar V. Branković
Marko Stajić
Milan Nenezić
Vuk Vučković