Marina Abramović – „Manifest umetnika“Sviđa ti se? Javi ostalima!


Pravila vezana za život umetnika
-         Umetnik ne sme da laže sebe i druge
-         Umetnik ne sme da krade ideje od drugih umetnika
-         Umetnik ne sme da pravi kompromise zbog sebe i zbog umetničkog tržišta
-         Umetnik ne sme da ubije drugo ljudsko biće
-         Umetnik ne sme da od sebe stvori idola
-         Umetnik ne sme da od sebe stvori idola
-         Umetnik ne sme da od sebe stvori idola

Pravila za umetnikov ljubavni život
-         Umetnik mora da izbegne zaljubljivanje u drugog umetnika
-         Umetnik mora da izbegne zaljubljivanje u drugog umetnika
-         Umetnik mora da izbegne zaljubljivanje u drugog umetnika

Pravila za umetnikov odnos prema erotici
-         Umetnik treba da razvije erotski pogled na svet
-         Umetnik treba da bude erotičan
-         Umetnik treba da bude erotičan
-         Umetnik treba da bude erotičan

Pravila za umetnikov odnos prema patnji
-         Umetnik treba da pati
-         Iz patnje dolaze najbolja dela
-         Patnja donosi transformaciju
-         Kroz patnju umetnik prevazilazi svoj duh
-         Kroz patnju umetnik prevazilazi svoj duh
-         Kroz patnju umetnik prevazilazi svoj duh

Pravila za umetnikov odnos prema depresiji
-         Umetnik ne sme da bude depresivan
-         Depresija je bolest od koje se treba lečiti
-         Depresija nije produktivna za umetnika
-         Depresija nije produktivna za umetnika
-         Depresija nije produktivna za umetnika

Pravila za umetnikov odnos prema samoubistvu
-         Samoubistvo je zločin protiv života
-         Umetnik ne sme da izvrši samoubistvo
-         Umetnik ne sme da izvrši samoubistvo
-         Umetnik ne sme da izvrši samoubistvo
 
Pravila za umetnikov odnos prema inspiraciji
-            Umetnik treba da se zagleda duboko u sebe zbog inspiracije
-         Što dublje pogleda u sebe, to će univerzalniji biti
-         Umetnik je univerzum
-         Umetnik je univerzum
-         Umetnik je univerzum

Pravila za umetnikov odnos prema samokontroli
-         Umetnik ne sme da ima samokontrolu u vezi sa svojim životom
-         Umetnik mora da ima potpunu samokontrolu u vezi sa svojim delom
-         Umetnik ne sme da ima samokontrolu u vezi sa svojim životom
-         Umetnik mora da ima potpunu samokontrolu u vezi sa svojim delom

Pravila za umetnikov odnos prema transparentnosti
-         Umetnik treba da daje i prima u isto vreme
-         Transparentnost znači predusretljivost
-         Transparentnost znači davati
-         Transparentnost znači primati
-         Transparentnost znači predusretljivost
-         Transparentnost znači davati
-         Transparentnost znači primati
-         Transparentnost znači predusretljivost
-         Transparentnost znači davati
-         Transparentnost znači primati

Pravila za umetnikov odnos prema simbolima
-         Umetnik stvara sopstvene simbole
-         Simboli su jezik umetnika
-         Jezik, stoga, mora biti preveden
-         Ponekad je teško naći ključ
-         Ponekad je teško naći ključ
-         Ponekad je teško naći ključ

Pravila za umetnikov odnos prema tišini
-             Umetnik mora da razume tišinu
-         Umetnik mora da izgradi prostor za tišinu u svom delu
-         Tišina je kao ostrvo posred uzburkanog okeana
-         Tišina je kao ostrvo posred uzburkanog okeana
-         Tišina je kao ostrvo posred uzburkanog okeana

Pravila za umetnikov odnos prema samoći
-         Umetnik mora da izdvoji vreme za velike periode samoće
-         Samoća je vrlo bitna
-         Daleko od kuće
-         Daleko od studija
-         Daleko od porodice
-         Daleko od prijatelja
-         Umetnik treba dugo da ostaje pored vodopada
-         Umetnik treba dugo da ostaje pored aktivnih vulkana
-         Umetnik treba dugo da ostaje zagledan u uzburkane reke
-        Umetnik treba dugo da ostaje zagledan u horizont gde se okean i nebo spajaju
-         Umetnik treba dugo da ostaje zagledan u zvezde na noćnom nebu

Pravila za umetnikov odnos prema radu
-         Umetnik treba da izbegne svakodnevni odlazak u studio
-         Umetnik ne sme da ima radni plan kao aposlenik u banci
-         Umetnik treba da se bavi životom i radom samo kada mu ideja dođe u snu ili u dnevnoj viziji koja se javlja kao iznenađenje
-         Umetnik ne sme da se ponavlja
-         Umetnik ne sme previše da proizvodi
-         Umetnik mora da izbegne zagađenje svoje umetnosti
-         Umetnik mora da izbegne zagađenje svoje umetnosti
-         Umetnik mora da izbegne zagađenje svoje umetnosti

Pravila za umetnikovo posedovanje
-         Budistički monasi savetuju da je najbolje da posedujemo 9 stvari:

Jedno odelo za leto
Jedno odelo za zimu
Jedan par cipela
Jednu zdelu za prošenje hrane
Jednu mrežu protiv komaraca
Jednu knjigu sa molitvama
Jedan kišobran
Jedan otirač da spava na njemu

Jedan par naočara ako mu je potreban
-         Umetnik mora da odluči koji je minimum poseda koji mu je neophodan
-         Umetnik mora da ima sve više i više manjeg i manjeg
-         Umetnik mora da ima sve više i više manjeg i manjeg
-         Umetnik mora da ima sve više i više manjeg i manjeg

Pravila za umetnikove prijatelje
-         Umetnik treba da ima prijatelje koji podižu njegov duh
-         Umetnik treba da ima prijatelje koji podižu njegov duh
-         Umetnik treba da ima prijatelje koji podižu njegov duh

Pravila za umetnikove neprijatelje
-         Neprijatelji su veoma važni
-        Dalaj Lama je rekao da je lako saosećati sa prijateljima ali mnogo teže saosećati sa neprijateljima
-         Umetnik mora da nauči da prašta
-         Umetnik mora da nauči da prašta
-         Umetnik mora da nauči da prašta

Pravila za umetnikov scenario smrti
-         Umetnik mora da bude svestan vlastite smrtnosti
-       Za umetnika nije bitno samo kako živi svoj život, već i kako umire
-         Umetnik mora da posmatra simbole svog dela kao znake za različite scenarije smrti
-         Umetnik mora svesno umreti bez straha
-         Umetnik mora svesno umreti bez straha
-         Umetnik mora svesno umreti bez straha

Pravila za umetnikov scenario sahrane
-         Umetnik treba da da instrukcije pre svoje sahrane kako bi se sve odvilo onako kako on želi
-         Sahrana je umetnikovo poslednje delo pre odlaska
-         Sahrana je umetnikovo poslednje delo pre odlaska
-         Sahrana je umetnikovo poslednje delo pre odlaska
Sviđa ti se? Javi ostalima!

Budi u toku, prati nas na fejsbuku

10 najčitanijih

Arhiva