Čak i kada sve izgubimo i kada nas svi napuste, ostaje nam porodica. Porodicu ne možeš birati, ali možeš dati sve za nju. Puzo nam ne pripoveda o bilo kojoj porodici, već o jednoj od najmoćnijih, jednoj od onih koje su menjale svet i istoriju. On nam priča o Bordžijama. Izdaje, prevare, intrige, laži i ubistva samo su mali deo sveta u koji nas pisac vešto uvlači. Za ovu porodicu najčešće se vezuju priče o bahatom i raskalašnom ponašanju, o razvratu, bludu i hedonizmu, ali Puzo na jedinstven i neponovljiv način razbija neke od ovih predrasuda i prikazuje nam i drugu, manje poznatu stranu, jedne od najmoćnijih porodica Italije petnaestog veka.

Rodrigo Bordžija postaje papa Aleksandar VI i time se njegov život u potpunosti menja. Sve što radi, on ne radi za državu ili za crkvu, čak ni za sebe. On to radi za porodicu. Rodrigo ima četvoro dece: Huana, Čezarea, Lukreciju i Žofrea. Oni su potpuno različiti, ali svako od njih je poseban na svoj način. Baš to omogućava papi Aleksandru da za svakog od njih smisli plan koji će ih učiniti moćnima, koji će Bordžije urezati svima u pamćenje. Huan, najstariji sin, kako i dolikuje, postaje ratnik. Bori se za državu, za crkvu, ali pre svega, bori se za kuću Bordžija. Čezare postaje kardinal. Otac mu je odredio tu sudbinu, ali to nije ono što on želi. U duši on je ratnik, on je taj koji treba da pokaže koliko daleko je spreman da ide jedan Bordžija da bi sačuvao porodicu. Zbog ovoga između braće izbija rivalstvo, koje će trajati sve do Huanove smrti. Čezare se nakon smrti svog brata odriče kardinalske titule i konačno ostvaruje svoju sudbinu, postaje jedan od najboljih, ali i najokrutnijih ratnika koje istorija pamti. Lukrecija, žena u svetu muškaraca, u igri rata i osvajanja. Ono što su njena braća postizala mačem, ona je postizala udajom. Rastrzana između ljubavi i porodice ona ipak ostaje odana ocu i braći. Žofre, najmlađe Rodrigovo dete, još jedan pijun u igri moćnijih od sebe. Ili možda ne? Iako su bili potpuno različiti po karakteru, čak i po izgledu sve ih spaja jedna stvar: bezgranična ljubav prema porodici. Baš zbog te ljubavi oni ne prezaju ni od čega kako bi zaštitili svoje najmilije. Nikome ne mogu verovati, čak i među najbližim prijateljima nalaze se neprijatelji. 

Ova knjiga je obavezna literatura za sve ljubitelje stvaralaštva Maria Puza, ali i za sve one koji žele da otkriju i drugu stranu jedne od najmoćnijih porodica, Bordžija. Postoje knjige koje pročitate i zaboravite na njih, postoje i one koje pročitate i zapamtite neke njihove delove. A postoje i knjige koje vam na neki način promene život. Za mene to je „Porodica“.

Milica Barać