Enformel ili informel (fr. informel, neformalna umetnost) je apstraktno slikarstvo orijentisano na instinkt, emocionalne impulse i automatsku gestu koje je nastalo nakon Drugog svetskog rata. Ovaj stil nije jedinstven i ne postoje jedinstvena pravila, ali postoji jedinstveni pristup ka stvaranju dela, gde se odbacuju klasični oblici. Nastaje kao reakcija na geometrijske apstrakcije, u kojem radni procesi ne podležu krutim pravilima i sled su nesvesnih procesa kao kod nadrealizma.
Označava slobodnu formu izraza, koja nije definisana u bilo kojem smislu, odnosno svaku konfiguraciju u slikanju mrljama (fr. tache mrlja, odatle tašizam, sličan pravac u umetnosti), kojoj slikar nastoji da dâ emocionalni sadržaj. Začetnicima informela dugi niz godina smatrali su se O. A. Vols koji počinje sa radom 1945. i Džekson Polok (1947-48), ali nakon izložbe „Trideset godina informel-figuracije“ održane 1957. godine u Parizu, smatra se da je začetnik ovog pravca u umetnosti bio slikar Žan Fotrije koji na taj način radi još od 1928-30.
Žan Fotrije (1898-1964) bio je slikar i grafičar. Obrazovanje je stekao u Londonu, gde se upoznao sa delom Vilijama Tarnera, pod čijim je uticajem u početku je slikao polu apstraktne slike Alpa. Četrdesetih godina XX veka primenjuje tehniku nanošenja pastelnih boja lopaticama, čime je pokušao da izazove figurativne asocijacije. Jedan je od najistaknutijih predstavnika informela, kao i jedan od prvih predstavnika tašizma u Francuskoj.

Prevela i priredila Tamara Lujak