Otisak moje šake
utisnuo se u moju
sposobnost da grizem
urlanje na mesec
i kijanje na mačje dlake

Otisak moje šake
pristavio je kafu
na pristanište kerova
svih sposobnih da se
udalje od sebe
i sebi dragih

Otisak moje šake
u noći otisnut
na duga lutanja
za kostima predaka
za sposobnošću da
shvati svoje lutanje
od sebe i sebi dragih

Kako nas drugi vide
kad i mi zveri
na zverećem pokušamo
reći kako ih volimo

Kako se ljube te šake
prisiljene na priljubljeno
uz staklo

Kako se kaže šaka
a da ne iskoči iz stakla
šapa šakala

Čvorovi gordosti
(5.pesma zbirke)

Kotvi se škuna mala u talasima sna
Zeva katarka,
riba ustajala
mali od palube na kotari lala
Nad smirajem ruma raskreči se tama
Lelujaju talasi,
obala nedogledana
Kapetan za ovakve večeri ostavlja san
ženi sa obale gde ulepša dan
Privučen tragom parfema iz sna
Neznani gost priđe,
pozdravi se nežno sa psima
gleda čvorove na konopcima
"Na čega treba da me sete
Osećam kroz kosti gde godine lete
Do dana gde saznao sam još kao dete
za nepristojan san morskih putnika
I zaljubio se u tu ženu
što ispraća i dopraća bez suza."
Nigde je u prostoru nije našao
a kako su se bližili obali
mornari su druge sanjali
I nikad nije saznao na kom ostrvu prebiva
Talasi,videvši starog znanca,
zapljusnuše brod
"Igrajte se talasi,
vi ste mi sav rod,
vi ste postelja na kojoj teče san o njoj."
Talasi(uvređeno):"Opet ti o ženi toj.
Ona je zla koketa koja topi brodove."
"Lažete besno i patite od ljubomore jer bolja je od vas!"
"Ona je mi.Ona je more,zla od duge
samoće.
Tvoj um je umrežen kapljama njene sete i opsene."
Celu noć je more talasima kažnjavalo mladića
i on je nemo primao pokore,
upleten u mreže konopaca sna,
ljubio je njene usne,ljubio dok mu život snage da.
I u uzdahu gorkom,on shvati da se ona ljubiti večno da
jer usne su joj more,jer pluća su joj talasi
a on diše njenu tugu i život joj na poklon prinosi
Ujutru su mornari našli zapetljane konopce,
To je trebalo da ih podseti čemu
Kapetan se seti i mačem razreši dilemu.

(3.pesma neobjavljene zbirke "Slučaj Čarnojević" iz 2007.)

M. Živanović