Još jedna digitalna pošast zauzima internet mrežu velikom brzinom, naročito na zapadnom frontu. Reč je o konceptu koji isključivo nosi www krunu. To može biti hiperlink, slika, video materijal, sajt ili jednostavno reč ili fraza, koje su neretko pogrešno napisane. Kada jedna takva ideja preraste u šemu za dalje improvizacije i varijacije, nastaje tzv. mem (eng. meme). Posle bezbroj bliceva kopir mašina u kućnoj radinosti, na sceni osvetljenoj ekranima ličnih računara, mim ne samo da postaje deo popularne kulture, već i socijalni fenomen. U velikoj meri je uključena i interakcija. Kada se korisniku interneta dopadne neki sadržaj, isti može podeliti sa drugim korisnicima. Međutim pre svega, na početni sadržaj se mogu dodati izmene koje će pokazati dozu nove kreativnosti kroz parodiju, imitaciju ili drugačiji komentar. Tako usavršen letak nastavlja da putuje od jednog računara do drugog i dobija još jednu odliku, postaje viralan (eng. viral ). Pod ovim se podrazumeva, da se takav materijal širi poput virusa, hiljade i hiljade replika se rađaju iz jednog primerka. Poznato je da replika nikad ne može savršeno da odslikava original (ono što je primetio i francuski filozof, Žan Bodrijar „Simulakra i simulacija“). Međutim, izgleda da našem savremenom svetu savršeno odgovaraju replike, koje su prilagodljive svačijem ukusu i potrebi. Na originale se gleda sa simpatijom. Međutim, zbog njihove ograničenosti da budu dostupni svima, unikatima preostaje samo da budu šaptači velikim zvezdama, a to su poboljšane replike.

Mimovi su varijacije na nespretno nacrtane strip junake, kao npr. Why U No, Forever Alone, Cereal Guy (Rage Comic). Eksploatisane su i poznate scene i replike iz uspešnih filmova ( Gospodar prstenova, Boromir : „One Does Not Simply Walk into Mordor“ ), kao i iz serija (Futurama Fry/Not Sure If X). U mimove dospevaju i obični ljudi koji su nekako uspeli da pridobiju pažnju internet publike, najčešće postavljajući lični sadržaj na YouTube portal ili društvene mreže poput Facebook-a. S obzirom da mimovi najčešće ismevaju fenomene današnjice (npr. dosadu modernog čoveka u zemljama visokog razvoja: „first world problems“ mim) i imaju humor kao osnovno oružje, ne iznenađuje njihova vrtoglava popularnost. Šeme se prilagođavaju i potrebama korisnika sa drugih jezičkih područja. Polje označeno sa X može da generiše nemerljiv broj novih mimova. Pobednika u ovoj iks-oks igri nema, ali svako može da učestvuje, što je verovatno i najveća prednost.
Darinka Marković