Nikola Jovanović rođen je 1986. godine u Beogradu. Diplomirao je 2009. godine Dizajn grafike na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu. Do sada je izlagao radove na grupnoj izložbi „Moderna istorija urbanog” u galeriji „Parobrod”.
Osvojio je 2005. godine prvo mesto na konkursu dizajna plakata na temu „Sport - nauka – umetnost“. Trenutno je u statusu samostalnog umetnika. Bavi se ilustracijom za knjigu, slikanjem i grafičkim dizajnom.