* UF ...O..!

*Zarđačeš, Baš-Čeliče.

*- Sa Marsa?
- Sa Zemlje!!!

*-Živ?
-Nisam.

*Gle, Riječ!

*Uzalud kosiš, reče mu Riječ.

*Nada umire poslednja, izusti Nada.

Dinko Osmančević