Ne osećam svoje telo
Nisam u njemu
Možda je vreme
Da stavim pištolj u nozdrve
I raspem svoju misao
Na sve strane

Zato što sanjam
Ja sanjam
Jer se plašim da volim

Nudim se dosadi
Beloj punoći
Kako se dan rađa
Više ne sanjam
Nad mojom samoćom
Otići ću da se odmorim
Između dve reči
U dubinu progutanih

Milan S. Kosović