Postajem
Pravoslavni
Vampir

Zlima
Uterujem
Pir . . .

Miloš Ristić (26 godina, Kruševac)
Apsolvent je srpske i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Nišu. Piše od 2005. godine.