Film o stencil art sceni u Beogradu i Srbiji. Stencili sve više osvajaju naše ulice. Iako još uvek postoje predrasude, polako zauzimaju mesto koje im pripada i bivaju sve više prihvaćeni od strane šire javnosti.