Bio sam besan I miroljubiv anđeo,
I ortodoksna dogma,
I ispijena lutalica.
Bio sam grešnik I svetac, anđeo I podzemni demon.
Obišao sam sve krugove pakla
I sve uglove raja…
Sada sam čovek uhoda
I bojim se bojim po prvi put.

Stevan Vrekić