Festival Alternativne Kulture ZALET hrpa je dešavanja nastala iz potrebe da se iniciraju, organizuju i održavaju kulturna događanja, afirmišu stvaraoci i da se posreduje u prenošenju raznorodnih umetničkih izraza i tendencija.
Osim organizacije pseudoklasičnih manifestacija poput izložbi, koncerata , pesničkih večeri i ... akcenat je na inovativnim i progresivnim vidovima umetničkih izražavanja kao što su performans, strip umetnost, lo-fi video, video-art, konceptualna umetnost, kao i suživotu tradicionalne likovne i konceptualne umetnosti...
Reakcije od gnevnih do euforičnih potvrdile su naše uverenje-ubeđenje-stav da postoji potreba implementacije savremenih umetničkih praksi, koja će pružiti drugačiji pristup društvenim i kulturnim vrednostima, stilovima života, novim idejama, podstaknuti razvoj umetničkog ukusa i omogućiti urbanom duhu specifične interakcije socijalnog miljea i alternative.
Do sada je na ZALET festivalu u proteklih šest godina učestvovalo oko 370 umetnika. Realizovano je 29 izložbi, 2 pozorišne predstave (od toga jedna na otvorenom), urađeno je 19 murala, održano je 8 književnih večeri, 14 performansa, nastupilo je 37 muzičkih grupa, izvedeno je 9 projekcija kratkih filmova i realizovano 4 umetničkih radionica.
ZALET.ORG