Bio je u nekom ljubavnom raspolozenju, kad najednom ču glas:
- Ja sam tu!
Naglo se okrenuo.
- Nadam se da te nisam iznenadila.
- Aaa!...

I bila je - ona koju zovu smrt.

Zijad Pandur