Ispostavite mi račun,
ja plaćam svima, i
krvožednima i poslušnima.
Možda će popiti čašu više,
jer vampir krv namiriše.
A pitate se zašto plaćam,
kad nije moja krčma ni pravo.
Oh, kako ne znate da sam ja davno,
dala krv, za neko “ Hvala ili bravo “.
A vampira će biti uvek, prerušenih,
u razna bića, a neko će posle mene,
opet da plati sva ta pića.

Jasmina Ćirković
Preuzeto sa: http://www.eniaroyah.com/content/view/1352/59/