Ako umru svi leptiri sveta
ako smrću izdaju bregove
sve potoke i žubore bistre
ko će onda slaviti snegove
ko će onda milovati gliste?
U martovnskim rođenjima cveća
u ljubavi i rađanju pčela,
za koga će lepršati sreća
sreća staza zabačenih sela?
Hej leptiri, svedoci vremena,
vi srećnici trenutaka sreće,
radujte se prkosu sudbine
sve što živi za vama se kreće!

Milan Stevanović Trnovica
Pesma je preuzeta iz knjige Milan Stevanović Trnovica, Stvari stoje ovako, Beograd, 2007.