Ljudske potrebe su potrebe koje proističu iz ljudske prirode i predstavljaju odgovor na njegove egzistencijalne dihotomije.Postoji pet osnovnih ljudskih potreba: potreba za povezanošću, potreba za prevazilaženjem, potreba za ukorenjenošću, potreba za identitetom i potreba za okvirom orijentacije i verovanja. Dva fundamentalno različita načina su moguća u rešavanju problema ljudske egzistencije, a to znači u zadovoljavanju ljudskih potreba: regresivan (bolestan, neautentičan) i progresivan (zdrav, autentičan). Ta dva smera su: prvi, da se vrati na nivo životinjskog postojanja, koje karakteriše simbiotička veza i narcizam (sigurnost), ili drugi, da traži novi način povezivanja sa svetom putem ljubavi, stvaralaštva i razuma, što podrazumeva dostizanje produktivne ljudske egzistencije. One su takođe i naziv subotičkog industrial-electropunk sastava kojeg čine Vuk Miletić (vokal), Armand Mesaroš (bas) i Igor Andrejić (loop machine and keyboards).Projekat je pokrenut u avgustu 2010 godine. Odlikuju ga snažni tekstovi i energičan zvuk. ''Ljudske potrebe” obuhvataju više žanrova, dok zadržavaju svoj karakterističan zvuk koristeći loop mašinu i klavijature, bas gitaru sa efektima i agresivan a povremeno i ''nežan'' vokal.
diskografija:
Ljudske potrebe (DIY)