Kino Bosna, 14. 12. 2010.
Human Host Body

Smrznik

Bolest Evropa nastup je prekinut nakon pet minuta od strane policije.