Najdugovečniji fanzin u nas se još jedared oglasio. A prošlo je jače od godinu dana od poslednjeg broja. Ovaj broj je vizuelno sličan poslednjim izdanjima i to je neka moja zamerka na početku. Mislim da bi se na dizajnu moglo malo poraditi čak i da se zin u potpunosti sklapa u wordu zaista ima dosta mesta poigravanju i boljih rešenja od clipart-a-like sličica. Drugo što mi je privuklo pažnju, a reći ćete da sam cepidlaka kad sam ovo primetio je da je uvod iz broja u broj praktično isti. Menjaju se samo imena koja su učestovala u izradi konkretnog broja. Pa eto, to mi je bilo malo smešno. Majku mu, nije valjda problem napisati nekoliko novih rečenica posvećenih svakom broju. No sada kada smo završili sa konstruktivnim kritikama zagvirimo čega sve tu ima... Sad, kada pogledam i prethodne brojeve kapiram da OD po svom sadržaju postaje sve šareniji i da i drugi ne muzički sadržaji i izrazi dobijaju sve više prostora i sada po svojoj tematici OD izgleda dosta kao i zin koji upravo čitate. Da, pored standardnog panka (razgovori sa Kalo, Poslednji pokušaj, Horror Boogie), ovde ima dosta filma (recenzije), književnosti (vju sa Nenadom Stakićem, poezija i kratke priče), arta (Trienale),... Na kraju je spisak stranica koje Vasa preporučuje pa eto, odatle nastavite dalje. Ranija praksa je bila da se zin pojavi i u papirnom i pdf obliku. Čini mi se da sad fanzin egzistira samo elektronski pa ga možete potražiti i free dobiti na vasa.goca@hotmail.com.