...iz Sombora je besplatni dvomesečnik posvećen svim oblicima kulture i pop kulture, proznog i poetskog izražavanja i stvaralaštva na poljima grafika, slika, dizajna, fotografija i foto-montaža. Koncepcija lista sastoji se od dva dela. Prvi deo posvećen je osvrtima, kritikama (književnim, muzičkim, filmskim, likovnim...), esejima i teorijskim tekstovima iz bilo kog domena kulture. Taj deo ima tri stalne rubrike: POGLED IZ UGLA (osvrt na savremena društvena zbivanja iz lokalnih sredina, regije, ali i sveta), ČITALIŠTE (edukativni pregled savremenih i klasičnih pisaca i dela) i OVDE BLIZU (reportaže i/ili intervjui koji se bave zanimljivim lokalitetima i kulturoloskim fenomenima u Vojvodini i u regionu). Drugi deo lista nazvan je PROESIS i posvećen je proznom i poetskom stvaralaštvu neafirmisanih i afirmisanih pisaca sa prostora bivše Jugoslavije čiji će teksovi biti propraćeni grafičkim prilozima neafirmisanih i afirmisanih umetnika.

List je otvoren za SARADNIKE koji:
- pišu prozu, poeziju, eseje, kritike (iz bilo kog domena kulture), reportaže sa kulturnih manifestacija ili koncerata u regionu, osvrte na savremena društvena zbiavanja,(tekstovi su ograničeni, moraju biti dužine do 6000 karaktera, mala odstupanja koja idu iznad ove brojke se svakako tolerišu);
- slikaju i crtaju grafike, stripove, karikature;
- fotografišu i bave se foto-montažom;
BEZ TEMATSKIH OGRANIČENJA.