Uvek sam zamišljao da raj mora biti neka vrsta biblioteke.