tekst: Zan Bodrijar / crtez: Dr Gnoj
(ak' ne vidis dobroklikni na sliku)